Publicerat: 2019-02-28 11:47:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ECOMB AB: Ecomb redovisar lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet

Industribolaget Ecomb redovisar lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen sjönk till 0,5 miljoner kronor (0,6), en minskning med 17 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före och efter skatt var -1,6 miljoner kronor (-1,4). Resultatet per aktie blev -0,14 kronor (-0,12).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2018, i likhet med föregående år.

"Strategin är att först lyckas i den mindre skalan, verifiera tekniken i en svensk insjö för dricksvatten och sen sälja den patenterade EOR-tekniken för selektiv syresättning kommersiellt på hemmamarknaden. Därefter är vi redo för den globala marknaden, där det i många fall kommer att handla om fartyg istället för båtar. Visionen är att skaffa oss en ledande position på den globala marknaden med en kostnadseffektiv teknisk lösning. Vidare har vi stora förhoppningar om att tidigt under 2019 kunna starta kapitaliseringen av Ocean Recycle", kommenterar vd Ulf Hagström i bokslutskommunikén.

Bolagets kortsiktiga mål är följande:
* Referensinstallation med Ecotube-systemet i Kina
* Minst ett nytt Ecotube-projekt i EU före 31 december 2019
* Kontrakt på större kolpanna med OEM
* Avsluta Martinique-projektet
* Genomföra kapitaliseringen av Ecomb Ocean Recycle och snarast möjligt kunna komma igång med produktionen av Demobåten
* Positivt resultat 2019


Ecomb, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,6 -16,7%
Rörelseresultat -1,6 -1,5
Resultat före skatt -1,6 -1,4
Nettoresultat -1,6 -1,4
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,12
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om ECOMB AB