Publicerat: 2019-04-23 08:28:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PromikBook AB: Promikbook kallar till årsstämma den 21 maj

Aktieägarna i redovisningsspecialisten Promikbook kallas till årsstämma tisdagen den 21 maj i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Förslaget till val av styrelseledamöter är ännu inte klart och kommer presenteras senast två veckor före stämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 20 miljoner aktier. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 69,66 miljoner och högst 278,66 miljoner aktier.

Läs mer om PromikBook AB