Publicerat: 2019-04-29 06:49:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobiles riktade nyemission har fulltecknats

Telekombolaget Optimobile får in 3,75 miljoner kronor före emissionskostnader som uppskattas till högst 0,2 miljoner kronor. Det sker genom den riktade nyemission som tidigare kommunicerats och som nu fulltecknats.

Aktierna tecknas av NOAX Fastighets AB (2 miljoner aktier), Katalysen & Partners AB (2 miljoner aktier), Jensen Invest AB (450 000 aktier), Magnus Bröms (400 000 aktier), SPDI Consulting AB (150 000 aktier). Teckningskursen var 75 öre per aktie.

Den riktade nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 10 maj.

Läs mer om OptiMobile AB