Publicerat: 2019-05-09 08:41:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra ger mer information om forskningsresultat

Medicinteknikbolaget Emotra kan genom forskningsresultat visa på nya indikationer för användning av bolagets metod EDOR. Göteborgsföretaget meddelar nu att det nya området handlar om att hyporeaktiva har signifikant högre risk för återfall i depression jämfört med reaktiva patienter.

"Upptäckten att EDOR hittar riskpatienter för återfall är av stor betydelse för Emotra. Vi tror att det kommer att vara enklare att peka på användbarheten för den här nya användningen av EDOR-Testet. Samtidigt ger det mer vikt åt hyporeaktivitet som riskmarkör. Tidig diagnostik resulterar normalt i lägre risker och bättre resultat inom vården. Med EDOR finns en god möjlighet att tidigare kunna arbeta med riskpopulationer och i större utsträckning anpassa vården av deprimerade patienter. Därmed kan man också sänka risken för suicid. Eftersom det här är en ny indikation kommer bolaget att söka nya samarbeten och stötta vetenskapligt arbete. Partnerskap är mycket viktigt här eftersom det handlar om nya indikationer och kunskapsområden för bolaget", uppger vd Daniel Poté i en kommentar.

Bolaget menar att de första resultaten i undersökningen är fastställda. För att skydda den nya applikationen har Emotra lämnat in en patentansökan till det svenska patentverket, PRV.

Studieresultaten visar att hyporeaktiva patienter med depression har signifikant högre risk att återfalla i depression jämfört med reaktiva. Genomförandet av fler studier är under planering och förväntas även stärka hyporeaktivitet som markör. Främsta orsaken till att genomföra studierna är att beslutsfattare ofta efterfrågar underlag från fler oberoende centra som pekar i samma riktning.

Läs mer om Emotra AB