Publicerat: 2019-05-16 08:09:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Comintelli AB: Comintellis omsättning och resultat minskade - satsar på amerikanska marknaden

Mjukvarubolaget Comintelli redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 4,2 miljoner kronor (5), en minskning med 16 procent mot föregående år.

Ebita-resultat blev -1,2 miljoner kronor (0,5).

Resultatet före skatt var -1 miljoner kronor (0,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (0,13).

"Kvartalets nettoomsättning ligger dock i linje med bolagets förväntningar, även om det inte når upp till motsvarande kvartal 2018, vilket var bolagets hittills starkaste första kvartal", skriver vd Jesper Martell i rapporten.

Comintelli-chefen uppger vidare att bolaget fortsätter sin satsning på den amerikanska marknaden. Fokus ligger nu på att ha fler men mindre säljcase än tidigare.

"Vi följer vår tillväxtplan och kommer fortsätta bygga en ännu mer skalbar verksamhet", avslutar han sitt vd-ord.Comintelli, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 4,2 5 -16,0%
EBITA -1,2 0,5
EBITA-marginal 10,0%
Resultat före skatt -1 0,9
Resultat per aktie, kronor -0,13 0,13

Läs mer om Comintelli AB