Publicerat: 2019-05-20 08:18:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus tappar intäkter samtidigt som förlusten minskar i första kvartalet

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar lägre intäkter samtidigt som förlusten minskade i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 2,9 miljoner kronor (3,5), en minskning med 17 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-7,6).

Resultatet före och efter skatt var -4,6 miljoner kronor (-7,7). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,17).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -6,9 miljoner kronor (-8,1) i första kvartalet. Likvida medel var på 9,3 miljoner kronor (4,2) per den 31 mars.

"Inledningen på 2019 har varit en händelserik, för att inte säga turbulent, tid för Hybricon. Slutsatsen så här långt måste ändå bli att de förstärkningar som bolaget genomgått de senaste tolv månaderna kvarstår och att det därför finns välgrundade förhoppningarna om att vår stärkta konkurrenskraft ska resultera i nya affärsmöjligheter", kommenterar vd Johan Suup i delårsrapporten.

Hybricon tillträdde i januari förvärvet av Seavea, vilket beräknas ge ökad produktivitet och lägre fasta kostnader och därmed ökade möjligheter till en uthållig lönsamhet

"Sammantaget innebär detta att jag ser positivt på framtiden och vi kommer att arbeta hårt för att ytterligare förstärka Hybricons position som en fullserviceaktör inom elbussbranschen", avslutar Johan Suup.


Hybricon Bus, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 2,9 3,5 -17,1%
Rörelseresultat -4,6 -7,6
Resultat före skatt -4,6 -7,7
Nettoresultat -4,6 -7,7
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,17

Läs mer om Hybricon Bus System AB