Publicerat: 2019-05-24 08:46:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Lackarebäck Holding äger 39 procent av kapitalet i Slottsviken efter avslutat budpliktsbud

Lackarebäck Holding avslutade den 22 maj anmälningstiden i budpliktsbud på samtliga aktier i fastighetsbolaget Slottsviken som lämnades den 22 mars. Budet var på 59 öre per aktie kontant. Budgivaren har beslutat att inte förlänga acceptperioden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet hade vid anmälningstidens utgång accepterats av aktieägare i Slottsviken som representerade 1,42 miljoner A-aktier och 5,78 miljoner B-aktier. De inkomna accepterna motsvarar 21,24 procent av kapitalet och 25,11 procent av rösterna i Slottsviken. Budgivaren har bortsett från koncerninterna omflyttningar inte förvärvat ytterligare aktier i Slottsviken utanför erbjudandet.

Lackarebäck äger tillsammans med närstående därefter 3,40 miljoner A-aktier och 9,81 miljoner B-aktier i Slottsviken, vilket motsvarar 39,00 av kapitalet och 55,12 procent av rösterna i Slottsviken. Vidare har Lackarebäck genom närstående lånat ut ytterligare 90 000 B-aktier till tredje part.

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)