Publicerat: 2019-05-29 07:11:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EatGood Sweden AB: Eatgood minskar omsättningen under första kvartalet, prisförhandlingar försenat fjärde container till USA

Ugnstillverkaren Eatgood redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar något lägre förlust.

Omsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,7), en minskning med 29 procent mot föregående år. Försäljningen var delvis för export och delvis på inhemsk marknad.

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,17).

Det negativa resultatet beskrivs bero på en utdragen förhandling på prisnivå rörande ingående unika plåtkomponenter till Lightfry-enheten, något som orsakat en försening av utleverans till USA. Intäkterna för den fjärde containern till USA kommer därför först med i rapporten för andra kvartalet.

"Utsikter på marknaden globalt är att luftfriteringsprodukter för konsument har exploderat och det ligger helt rätt i tiden. Detta är en dragkraft som är väldigt positiv och gör vårt arbete lättare och skapar intresse hos potentiella kunder - mycket värdefullt som påtryckare mot kommersiell luftfritering. USA är den lysande stjärnan avseende marknader och potentialen är mycket stor. Vi lägger i princip all energi där avseende aktiviteter för att omvandla dessa till försäljning och installationer. Övriga marknader stöttar vi tills vidare med försäljningsaktiviteter nationellt via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi", skriver Eatgood i rapporten.


Eatgood, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,7 -28,6%
Rörelseresultat -1,0 -1,2
Resultat före skatt -1,1 -1,2
Nettoresultat -1,1 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,17

Läs mer om EatGood Sweden AB