Publicerat: 2019-05-31 08:02:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ECOMB AB: Ecomb ökar intäkterna och minskar förlusten i första kvartalet

Industribolaget Ecomb redovisar ökande intäkter och minskad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 1,0 miljoner kronor (0,2), en ökning med 400 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -0,3 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,09).

Likvida medel var på 0,7 miljoner kronor (0,3) per den 31 mars. Orderstocken var på 2,8 miljoner kronor (2,5) per den 31 mars.

Ecomb meddelade den 29 maj att bolaget dragit ingång en crowdfunding-kampanj för dotterbolaget Ecomb Ocean Recycle där målet är att ta in 5 miljoner kronor i den publika delen av erbjudandet. Kapitalet planeras att användas till att bygga den första båten "Ocean Recycle One" och med full kraft starta upp verksamheten.

"Vårt projekt på den franska ön Martinique i Västindien innebär att ett Ecotube-system för första gången installeras i en ny panna, alla tidigare projekt har handlat om att bygga om eller komplettera befintliga pannor. Den nya biobränsleeldade pannan är på 120 megawatt och eldas med en kombination av träpellets och bagasse, restprodukten från sockerrör. Ecotubesystemet består av fyra Ecotuber på två olika nivåer. Detta möjliggör att ett S-format strömningsmönster kan skapas, vilket i våra datorberäkningar visat sig vara särskilt gynnsamt för att effektivisera förbränningsprocessen och minska utsläppen av NOx och andra miljöstörande ämnen. Driftsättningen är planerad till juli 2019", kommenterar bolaget i kvartalsredogörelsen.


Ecomb, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,0 0,2 400,0%
Resultat före skatt -0,3 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,09

Läs mer om ECOMB AB