Publicerat: 2019-06-25 13:57:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MenuPay AB: Menupays nyemission blev övertecknad

Restaurangappbolaget Menupays nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 101,6 procent och blev därmed övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Överteckningen kommer att hanteras genom konvertering av lånebelopp i en separat riktad emission för att matcha överteckningen om totalt 258 700 aktier, på samma villkor som företrädesemissionen. På så sätt nekas inga tecknare att få aktier. Bolaget emitterar 16,70 miljoner aktier och har därefter 30,40 miljoner aktier utestående.

Menupays finansiella ställning förbättras med 23,4 miljoner kronor. Bolaget kommer att erhålla en emissionslikvid på 11,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Nuvarande fordringsägare om 1,0 miljoner kronor konverteras till aktier och de utestående lånen på 3,9 miljoner danska kronor, motsvarande 5,5 miljoner svenska kronor, vardera från Kraks Fond och Pitzner Gruppen Holding är nu helt konverterade.

Menupay kommer att fokusera helt på att nå break-even i Danmark genom fortsatt tillväxt och internationell expansion, mestadels genom licensiering av plattformen. Bolaget planerar att lansera en förstärkt version av plattformen mot slutet av september.

Läs mer om MenuPay AB