Publicerat: 2019-06-28 08:21:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AppSpotr AB: Appspotr rapporterar en rörelseförlust på 6,0 miljoner kronor i fjärde kvartalet

Mjukvarubolaget Appspotr rapporterar en rörelseförlust på 6,0 miljoner kronor i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, februari till april 2019. Bolaget redovisar inga jämförelsetal på koncernnivå.

Nettoomsättningen uppgick till 2,1 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -6,0 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -6,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -5,7 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Likvida medel var på 2,2 miljoner kronor (8,0) per den 30 april.

Appspotr har i fjärde kvartalet säkrat ?nansiering om 2,8 miljoner kronor med nya konvertibla låneavtal samt att bolaget har återbetalat del av konvertibla låneavtal om 0,5 miljoner kronor och förlängt kvarstående lån om 1,5 miljoner kronor med nya villkor

"Appspotr gör en bra start på 2019 med ett stabilt tredje och fjärde kvartal. Omsättningen fortsätter öka och det är en koncern som fokuserar på tillväxt", kommenterar vd Patric Bottne i bokslutskommunikén.

Försäljningsarbetet av licenser på version 3.0 beräknas vara igång efter sommaren.

"Styrelsen har beslutat att genomföra en grundlig översyn av vår satsning i Kina och samarbetet med Novel Unicorn. Vi bedömer att de uppsatta milstolparna i den tidsplan som ligger till grund för samarbetet med Novel Unicorn svårligen håller. Detta medför att Appspotr Asias verksamhet kommer att grundligt genomlysas för att förnya strategin för Kina", kommenterar Patric Bottne.

"Jag bedömer att medel till löpande drift och organisk tillväxt ?nns i koncernen. Med en kvalitetssäkrad plattform och en positiv utveckling av våra försäljningsrelaterade nyckeltal kommer vi därefter att inleda en kapitalrunda för tillväxt", fortsätter Patric Bottne.


Appspotr, Mkr Q4-2018/2019
Nettoomsättning 2,1
Rörelseresultat -6,0
Resultat före skatt -6,2
Nettoresultat -5,7
Resultat per aktie, kronor -0,20

Läs mer om AppSpotr AB