Publicerat: 2019-07-18 09:07:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Jojka Communications AB: Jojka rapporterar oförändrade intäkter och små resultatförändringar i andra kvartalet

Kommunikationsbolaget Jojka redovisar oförändrade intäkter och små resultatförändringar i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 4,9 miljoner kronor (4,9).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (-0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,01).

"Sammanfattat har första halvåret 2019 varit en tuff period med externa utmaningar och
nödvändiga interna beslut. Den grund vi nu ska bygga ifrån är stabil där intäkterna
kommer ifrån många aktörer inom våra prioriterade branscher. Intäkterna ska nu växa när
vi fokuserar på att få in fler kunder med högre marginaler. Det är tydligt att vår plattform
passar växande branscher som vill bygga framtidens kundresa mot slutkonsumenten. Nu
kan vi vända blad och blicka framåt mot en mycket spännande framtid", kommenterar vd
Fredrik Dalebrant i delårsrapporten.

"Ett mål för hösten är att finna en samarbetspartner med värdefull kunddata som är
relevant att spegla till vår segmentering som en ytterligare dimension för att förbättra
träffsäkerheten beroende på vart konsumenten befinner sig i kundresan", fortsätter Fredrik Dalebrant.

Bolaget kommer under hösten att lägga stort fokus på rekrytering för att börja bygga upp en
stark organisation med rekrytering av nyckelpersoner inom försäljning och utveckling.


Jojka, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 4,9 4,9 0,0%
Rörelseresultat -0,2 -0,1
Nettoresultat -0,2 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,01

Läs mer om Jojka Communications AB