Publicerat: 2019-07-31 08:41:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Plejd AB: Plejd ökar omsättning men minskar resultatet i det andra kvartalet

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en nettoförlust mot föregående periods vinst.

Plejd själva skriver i rapporten att jämförelsetalen inte är jämförbara då kvartal tre 2018 var första rapport på koncernnivå. Finwire har valt att lägga in siffrorna såsom de rapporterades för ett år sedan som en jämförelse.

Omsättningen uppgick till 31,6 miljoner kronor (24,9), en ökning med 27 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -1,1 miljoner kronor (5,1).

Resultatet före och efter skatt var -4 miljoner kronor (4). Resultatet per aktie var -0,39 kronor.

"Trots att resultatet tyngs på kort sikt pga av investeringar i nya produkter och marknader ser vi att vårt hårda arbete med produktionsoptimeringar börjar ge resultat. Den långsiktiga lönsamheten kommer vara starkt beroende av en stabil och god bruttomarginal. För andra kvartalet ser vi en bruttomarginal om cirka 47 procent och vi ser fortsatt god möjlighet att förbättra den ytterligare vilket positionerar oss väl för god lönsamhet på medel och lång sikt", skriver vd Babak Esfahani i rapporten.

Plejd har också investerat i sitt R&D-team och Plejd-chefen bedömer att företaget kommer att ha en fortsatt stark tillväxt med produkter under en lång tid framöver.

Plejd ser stora möjligheter utanför den svenska hemmamarknaden. Vidare ser man möjligheter att expandera till nya marknadsområden.

"Med en enorm marknad i början av ett teknikskifte, förstärkt kassa och ägarbas
laddar vi nu inför en mycket spännande framtid där vi kommer skörda frukten av
våra multidimensionella satsningar", avslutar Esfahani.

Plejd har som primärt mål att öka omsättningen genom lansering av nya produkter och marknader. Bolaget lämnar ingen prognos.


Plejd, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 31,6 24,9 26,9%
EBITDA -1,1 5,1
EBITDA-marginal 20,5%
Resultat före skatt -4 4
Nettoresultat -4 4

Läs mer om Plejd AB