Publicerat: 2019-07-31 16:18:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Safe at Sea AB: Safe at Sea minskar omsättning under andra kvartalet - affärsavslut sköts fram

Räddningsbåtstillverkaren Safe at Sea redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en oförändrad förlust.

Omsättningen uppgick till 2,8 miljoner kronor (3,3), en minskning med 15 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-0,4). Resultat per aktie hamnade på -0,093 kronor (-0,012).

"Jag hade hoppats på att nu vid rapporteringen av Q2 kunna glädja med positiva besked i någon av de pågående större affärerna, men vi kommer att behöva avvakta ytterligare för att nå beslut i dessa affärer", skriver vd Henrik Hartman i rapporten.

Safe at Sea-chefen uppger att företaget hade nått ett nollresultat om ett par affärsavslut och förhandlingar inte förskjutits in i juli.

Safe at Sea har även bantat sina kostnader och under den senare delen av det andra kvartalet började detta att ge ett resultat.

"När vi nu träder in i Q3 så har vi med en reducerad kostnadsbild avsevärt förbättrat våra möjligheter till ett bättre resultat. De distributörer som vi knöt till oss under Q1 och tidigt i Q2 är mycket ambitiösa så med vår support är förhoppningen att under Q3 och Q4 få de första lite större beställningarna", skriver Hartman.

Safe at Sea arbetar vidare på att knyta till sig distributörer för att bearbeta nya främmande marknader. Arbetet skall fortgå enligt den tillväxtagenda som bolaget sjösatt.Safe at Sea, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 2,8 3,3 -15,2%
Rörelseresultat -0,4 -0,4
Resultat före skatt -0,4 -0,4
Nettoresultat -0,4 -0,4
Resultat per aktie, kronor -0,093 -0,012

Läs mer om Safe at Sea AB