Publicerat: 2019-08-15 17:18:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PharmaLundensis AB: Pharmalundensis rapporterar små resultatförändringar och ingen omsättning i andra kvartalet

Forskningsbolaget Pharmalundensis redovisar små förändringar av sitt resultat och ingen omsättning för det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,9). Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,09).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,8 miljoner kronor.

Bolaget säger sig nu ha kommit fram till en punkt då det kan vara möjligt att få intäkter från flera
projekt, och uppger att Ecofilter-systemet för att rena bort antibiotika från sjukhusens avloppsvatten är klart för
marknadslansering.

"Vi har, inom ramen för bolagets pre-licenseringsprogram, fortsatta diskussioner med medelstora läkemedelsbolag som erbjuds att köpa en option på en exklusiv licens på deras huvudmarknad för vår framtida KOL/kronisk bronkit behandling (PAL-133)", uppger Pharmalundensis vidare.

Verksamheten kommer den närmaste tiden att fokuseras på att etablera kontakter och marknadsföra bolagets projekt, med målsättningen att göra bolaget självfinansierat.


Pharmalundensis, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,8 -1,9
Resultat före skatt -1,8 -1,9
Nettoresultat -1,8 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,09

Läs mer om PharmaLundensis AB