Publicerat: 2019-08-19 08:13:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om VibroSense Dynamics AB: Vibrosense Dynamics nya screeningmetod får stöd av vetenskaplig publikation

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics nya metod för snabb undersökning, screening av vibrationsexponerade arbetstagare får starkt stöd i en publicerad vetenskaplig studie författad av forskare på Arbets- och Miljömedicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets nya screeningmetod utvecklas tillsammans med två företag inom företagshälsovården i Sverige, innebär att en undersökning kan göras på mindre än tio minuter. Metoden kommer att bli viktig för Vibrosense expansion i bland annat Tyskland. Screeningmetoden kommer släppas under hösten 2019.

Studien publiceras i Journal of Occupational Medicine and Toxicology och drar slutsatsen att det är små skillnader i känseln mellan dominerande och icke-dominerande hand. Under studien undersöktes vibrationsexponerade personer med flera olika metoder bland annat med bolagets produkt Vibrosense Meter. I studien dras också slutsatsen att det räcker med att undersöka den dominerande handen för att ställa en diagnos.

Läs mer om VibroSense Dynamics AB