Publicerat: 2019-08-22 16:20:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode minskade omsättningen och vände till förlust - produktionsstörningar tyngde andra kvartalet

Industribolaget Amnode redovisar minskad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en förlust mot föregående periods vinst.

"Det är möjligt att vi spänt bågen för hårt och varit för optimistiska när vi planerade en total uppgradering av våra kvalitetssystem, samtidigt växla ut en tredjedel av vår maskinpark och starta upp ett stort antal nya kundprojekt. Det är idag uppenbart att vi inte fult ut har varit bestyckade för denna transformering", uppger vd Sam Olofqvist i rapporten.

Omsättningen uppgick till 17,7 miljoner kronor (22,6), en minskning med 22 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -1,7 miljoner kronor (1,8).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (0,4).

Resultatet före och efter skatt var -2,9 miljoner kronor (0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,00).

Amnode uppger att den huvudsakliga orsaken till den lägre omsättningen under första halvåret är svårigheter att starta upp de nya produkterna men också problem med att de nya projekten negativt påverkat befintliga
kunders leveranser av existerande produkter.

"Periodens svårigheter har varit frustrerande för företaget men också för våra nya kunder som hade förväntat sig snabbare leveranser av nya produkter från Amnode. Tyvärr har produktionsstörningarna ökat under senare delen av perioden, organisationen har haft märkbara problem att driftsätta de nya projekten. Vilket har resulterat i väsentligt lägre utnyttjandegrad av den nya maskinparken och kraftiga kvalitets störningar inom vissa
produktionsavsnitt."

"Dessa störningar har inneburit mycket övertid som kraftigt ökat personalkostnaden och är tillsammans med den minskade försäljningsvolymen den huvudsakliga orsaken till gruppens försämrade resultat för det andra kvartalet", fortsätter bolaget.

Amnode uppger vidare att orderläget är fortsatt gott och bolaget räknar med en förstärkning av orderstocken under hösten.

"Med en svag krona och ett generellt lägre kostnadsläge ser vi fram mot en resultatförbättring främst i det fjärde kvartalet 2019", heter det.


Amnode, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 17,7 22,6 -21,7%
EBITDA -1,7 1,8
EBITDA-marginal 8,0%
Rörelseresultat -2,5 0,4
Rörelsemarginal 1,8%
Resultat före skatt -2,9 0,1
Nettoresultat -2,9 0,1
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,00

Läs mer om Amnode AB