Publicerat: 2019-08-26 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma genomför nyemission på 11,5 miljoner kronor

Forskningsbolaget Redwood Pharma har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med nyemissionen är främst att avveckla resterande del av den konvertibelfacilitet som funnits sedan 2018. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 1:8, vilket innebär att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna
en ny aktie till teckningskursen 7,25 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 29 augusti och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 30 augusti.
Teckningstiden löper från 4 september till 23 september och handel med teckningsrätter sker den 4 september till 19 september.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 11,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,3 miljoner kronor. Nyemissionen är inte säkerställd genom teckningsförbindelser eller garantiavtal.

Kostnaderna för genomförandet av den kliniska prövningen följer plan, utan nämnvärda avvikelser eller fördyringar.

Kapitaltillskottet ska användas för slutförande av den pågående fas II-prövningen av RP101
med 6 miljoner kronor, affärsutveckling/utlicensering av RP101 och allmänna rörelsekostnader med 3 miljoner kronor, kontant återbetalning av brygglånet från Formue Nord på 1,5 miljoner kronor samt för utvärdering av nya tillämpningsområden för bolagets så kallade delivery-substans Intelligel med 1 miljon kronor.

"Genom en företrädesemission erbjuder vi nu våra aktieägare att med ägarkapital finansiera Redwood Pharmas verksamhet förbi den tidpunkt när vi förväntar oss resultaten från den pågående kliniska prövningen och en bra bit in i 2020. Vi kommer bara att utnyttja den befintliga kreditfaciliteten, som vi dessutom förlängt med sex månader, i den utsträckning som emissionen inte blir fulltecknad. Mot den bakgrunden har vi inte ansett oss behöva garantera emissionen, vilket innebär att den kan genomföras på ett mycket kostnadseffektivt sätt", säger Martin Vidaeus, vd för Redwood Pharma.

Läs mer om Redwood Pharma AB