Publicerat: 2019-08-27 13:26:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zenergy AB: Zenergy minskar intäkterna och förlusten i andra kvartalet

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar minskande intäkter och förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 miljoner kronor (7,4), en minskning med 99 procent mot föregående år. Hyresintäkterna var 0,6 miljoner kronor (0,6) och övriga rörelseintäkter 4,1 miljoner kronor (0,1). De totala rörelseintäkterna var 4,8 miljoner kronor (8,1).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-9,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-9,4). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,29).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,6 miljoner kronor (-20,5) i andra kvartalet. Likvida medel var på 24,8 miljoner kronor (0,6) per den 30 juni. Större delen av nyemissionen inbetalades under juni och resterande 10,8 miljoner kronor under juli.

"Det andra kvartalet 2019 präglades liksom hela första halvåret av två ytterligheter för Zenergy. Först en tuff och negativ period med akut likviditetsbrist som ledde till rekonstruktion, och därefter en glädjande och positiv avslutning på kvartalet då Zenergy kunde avsluta rekonstruktionen som ett pånyttfött och starkare bolag än tidigare", kommenterar vd Johan Olofsson i delårsrapporten.

"Vi går nu in i andra halvåret 2019 fulla av tillförsikt, och jag vill ta tillfället i akt att tacka samtliga intressenter, partners och i synnerhet Er aktieägare som har gjort det detta nya Zenergy möjligt", avslutar Johan Olofsson.


Zenergy, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,1 7,4 -98,6%
Rörelseresultat 0,1 -9,2
Resultat före skatt -1,3 -9,4
Nettoresultat -1,3 -9,4
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,29

Läs mer om Zenergy AB