Publicerat: 2019-08-28 07:27:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Comintelli AB: Comintelli minskar omsättningen och vände till förlust i andra kvartalet

Mjukvarubolaget Comintelli redovisar minskande omsättning och vänder till ett negativt resultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Lägre intäkter samt förstärkning av organisationen och tillväxtfrämjande satsningar har medfört ett lägre resultat efter finansiella poster än motsvarande period föregående år", skriver bolaget i en kommentar.

Omsättningen uppgick till 3,9 miljoner kronor (4,5), en minskning med 13 procent mot föregående år.

Ebita-resultat blev -1,9 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (0,4).

Resultatet före skatt var -1,9 miljoner kronor (0,7).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,26 kronor (0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,4 miljoner kronor (0,0).

"Mitt absoluta fokus är att kapitalisera på de investeringar bolaget gjort för att driva försäljning. Resurser har tillförts Comintellis amerikanska dotterbolag där satsningen fortsätter. Comintelli har fått många lovande kundcase genom deltagandet i flera branschmässor som SCIP i Orlando, Florida och CiMi.con i Berlin", säger vd Jesper Martell.

Han uppger vidare att bolaget under kvartalet inte kom till avslut i flera av de försäljningsprocesser som planerats.


Comintelli, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 3,9 4,5 -13,3%
EBITA -1,9 0,4
EBITA-marginal 8,9%
Rörelseresultat -1,9 0,4
Rörelsemarginal 8,9%
Resultat före skatt -1,9 0,7
Nettoresultat -1,9 0,3
Resultat per aktie, kronor -0,26 0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,4 0,0

Läs mer om Comintelli AB