Publicerat: 2019-08-29 15:38:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT redovisar ökade intäkter och minskad vinst i första kvartalet

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökande intäkter och minskad vinst i första kvartalet, april till juni 2019, jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 5,4 miljoner kronor (4,9), en ökning med 10 procent mot föregående år. Den organiska tillväxten var 11,5 procent.

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (0,9), med en rörelsemarginal på 3,7 procent (18,4).

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (0,9).

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (0,7). Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,10), vilket innebär en minskning med 80 procent mot föregående år.

"Vi har tidigare meddelat att bolaget beräknades återgå till lönsamhet under detta kvartal, detta har tyvärr inte skett på grund av en betydligt lägre omsättning än beräknat. Detta beror framförallt på förseningar i större kunduppdrag. Bolaget beräknar dock att förbättra lönsamhet inom snar tid och kommunicerad prognos är fortfarande aktuell, en tillväxt på 15-20 procent på förra räkenskapsårets omsättning med en vinst efter skatt på över 4 miljoner kronor.", kommenterar vd Bawan Faraj i delårsrapporten.

"Bolagets målsättning under kommande tre år är att uppnå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt på minst 15-20 procent med en vinstmarginal på minst 10-15 procent, reserverat för ändring vid kraftig recession. Bolaget behöver för närvarande fokusera på högre lönsamhet kombinerat med fortsatt organisk tillväxt, därmed kommer bolaget inte inom snar framtid att aktivt leta förvärv", avslutar Bawan Faraj.


Provide IT, Mkr Q1-2019/2020 Q1-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 5,4 4,9 10,2%
Rörelseresultat 0,2 0,9 -77,8%
Rörelsemarginal 3,7% 18,4%
Resultat före skatt 0,2 0,9 -77,8%
Nettoresultat 0,1 0,7 -85,7%
Resultat per aktie, kronor 0,02 0,10 -80,0%

Läs mer om Provide IT Sweden AB