Publicerat: 2019-08-30 08:45:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SensoDetect AB: Mangold tar upp bevakning av Sensodetect i uppdragsanalys

Mangold tar upp det medicintekniska bolaget Sensodetect, listat på Spotlight, till bevakning. Det framgår av en uppdragsanalys daterad den 30 augusti.

Bolaget har tagit fram en teknologi som kallas Bera och som ska ge stöd vid diagnos, inte ersätta traditionella metoder, vid psykiska sjukdomar som ADHD, schizofreni och autism. Risken i Sensodetect anser vi är hög då försäljningen av bolagets system Bera ännu inte etablerats som metod inom den psykiatriska vården.

"Då problemet med psykiska sjukdomar är stort ser vi att behovet av den produkt som Sensodetect erbjuder har hög potential. Dock ser vi att Sensodetect måste få en etablering i något av sina fokusländer samt bättre validering av produkten Bera innan den kan kommersialiseras i större skala", skriver Mangold.

En omstart gjordes 2016 och en mer marknadsanpassad produkt har tagits fram. Bolaget har även bytt ut stora delar av styrelsen. Under 2019 tillkom även en ny vd med erfarenhet av internationell lansering. Efter en tidigare spretig lanseringsstrategi avser Sensodetect nu fokusera på Bolivia i Sydamerika där marknadssondering visat på ett stort intresse för Bera-systemet. Efterfrågan finns även från Sydkorea vilket kan falla väl ut. Lyckas bolaget med detta bedömer Mangold att bolaget kan gå mot ett positivt kassaflöde i något enskilt kvartal under 2020.

"Vi har i vår värdering av aktien valt att använda oss av en diskonterad kassaflödesmodell. I vårt basscenario får vi ett fundamentalt värde på 4,90 kronor per aktie. Det medför stor uppsida från nuvarande kursnivå på 0,48 kronor. Detta värde gäller under förutsättning att lanseringen av bolagets system Bera i dess fokusländer faller väl ut. Mangolds uppfattning är att nuvarande kursnivå inte tar hänsyn till att bolaget kan komma att uppvisa kraftigt ökad försäljning 2020", skriver analysfirman.

Läs mer om SensoDetect AB