Publicerat: 2019-08-30 13:50:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aerowash AB: Aerowash rapporterar ökade intäkter och oförändrad förlust i andra kvartalet

Flygplanstvättbolaget Aerowash redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten i andra kvartalet 2019 är oförändrad jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 3,7 miljoner kronor (2,3), en ökning med 61 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet före och efter skatt var -2,2 miljoner kronor (-2,2). Resultat per aktie hamnade på -0,46 kronor (-0,67).

Likvida medel var på 0,3 miljoner kronor per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -5,9 miljoner kronor (-0,7) för det första halvåret 2019.

"I vd-ordet till bokslutskommunikén redogjorde jag för de mål vi då hade för 2019. Dessa mål ligger fast. Framtiden ser ljus ut för Aerowash", kommenterar vd Niklas Adler i delårsrapporten.

Aerowash mål för 2019 är att minst dubbla försäljningen jämfört med 2018. Tillväxten skall finansieras genom bolagets försäljning och inte genom tillskott från ägarna. Positivt kassaflöde skall nås från den löpande verksamheten.


Aerowash, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 3,7 2,3 60,9%
Rörelseresultat -2,2 -2,0
Resultat före skatt -2,2 -2,2
Nettoresultat -2,2 -2,2
Resultat per aktie, kronor -0,46 -0,67

Läs mer om Aerowash AB