Publicerat: 2019-08-30 14:54:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Josab Water Solutions AB: Josab minskar omsättningen under andra kvartalet, upprepar prognos

Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar relativt små förändringar när det gäller resultatet.

Omsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (1,5), en minskning med 60 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet före och efter skatt var -3,9 miljoner kronor (-4,1). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,06).

"Koncernens organisation är idag i fas med bolagets nuvarande verksamhet. Eventuella nya projekt kan kräva nya investeringar, företrädesvis i dotterbolaget i Ungern, men prövas från fall till fall. Övrig expansion bedöms klaras av med befintlig personal, och via agenter för nya
områden där Josab idag inte är etablerade. Styrelsen är med dessa förutsättningar positiv till framtiden, och att bolaget med pågående, och kommande, projekt skall kunna öka omsättningen kraftigt kommande år", skriver bolaget.

Styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2019 kommer att förbättras betydligt jämfört med 2018, med högre intäkter, och starkare kassaflöde.


Josab, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,6 1,5 -60,0%
Rörelseresultat -4,0 -3,5
Resultat före skatt -3,9 -4,1
Nettoresultat -3,9 -4,1
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,06

Läs mer om Josab Water Solutions AB