Publicerat: 2019-09-13 13:17:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gaming betalar 144 000 euro till säljarna av Viistek i förlikningsavtal

Bettingbolaget Future Gaming har tecknat ett förlikningsavtal med säljarna av Viistek Media gällande tilläggsköpeskilling. Förlikningen innebär att Future Gaming betalar ut 144 000 euro till säljarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Verksamheten förvärvades i december 2017. Parterna har inte varit överens om vilka justeringar som ska göras vid beräkningen av rörelseresultatet som ligger till grund för tilläggsköpeskillingen, men har nu nått en förlikning.

Betalningen kommer göras med medel från det låsta bankkonto, med en balans om 30 miljoner kronor, som är avsatt för tilläggsköpeskillingar och som sattes upp i samband med att Future Gaming tog upp sitt obligationslån. Utbetalningen har godkänts av obligationsinnehavarna. Medel som inte utnyttjas för tilläggsköpeskillingar avses att betalas tillbaka till obligationsinnehavarna.

Läs mer om Future Gaming Group International AB