Publicerat: 2019-11-15 09:04:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hoodin AB: Hoodin ska ta in 24,4 miljoner kronor i företrädesemission

Hoodin vill ta in 24,4 miljoner kronor i en företrädesemission som delvis är säkerställd. Emissionen består av units innefattande aktier och teckningsoptioner och ska hjälpa bolaget utöka kundnätverket inom medicinteknik-branschen, expandera till läkemedels- och hälsovårdsindustrin samt utveckla nya lösningar på plattformen, enligt ett pressmeddelande.

En innehavd aktie ger rätt till en uniträtt där fem uniträtter berättigar teckning av en unit. En unit består av två nyemitterade aktier och två vidhängande teckningsoptioner. Teckning av units kommer ske under perioden från den 27 november 2019 till den 13 december 2019.

Teckningskursen ska vara 13,00 kronor per unit, vilket innebär en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie.

Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av företrädesemissionen samt ytterligare cirka 24,4 till 48,8 miljoner kronor vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna.

Vid fullteckning i företrädesemissionen uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen till högst 28,57 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillkommer ytterligare utspädning om högst 22,22 procent. Således kan den totala utspädningen uppgå till cirka 44,44 procent.

En del av emissionspengarna ska också användas till att fokusera på att erbjuda plattformen som ett komplement till andra mjukvaruplattformar, primärt inom CRM och CSM.

Läs mer om Hoodin AB