Publicerat: 2019-11-18 09:10:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Toleranzia AB: Toleranzia rapporterar ökad förlust under tredje kvartalet

Forskningsbolaget Toleranzia redovisar som väntat ingen omsättning under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar en ökad förlust jämfört med samma period året innan.

Rörelseresultatet såväl som resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,2).

Bolaget har under det tredje kvartalet framgångsrikt genomfört en rad nyckelaktiviteter kring industriell tillverkning och kommersiellt skydd av läkemedelskandidaten TOL2, uppger vd Charlotte Fribert i vd-ordet.

Det handlar om att bolaget inlett samarbete med en spansk kontraktstillverkare om att framställa TOL2 i industriell skala, samt fått särläkemedelsstatus för TOL2 beviljat av det europeiska läkemedelsverket.

Finansiellt står Toleranzia starkare efter genomförd företrädesemission.

”Finansiellt har vi avsevärt stärkt vår position och våra möjligheter att effektivt driva verksamheten med TOL2 i fokus, genom den helt nyligen genomförda företrädesemissionen av units om cirka 18,6 miljoner kronor med påkopplade teckningsoptioner som kan ge ytterligare cirka 7,5 - 9,3 miljoner kronor”, skriver Toleranzia-chefen.


Toleranzia, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,8 -1,2
Resultat före skatt -1,8 -1,2
Nettoresultat -1,8 -1,2

Läs mer om Toleranzia AB