Publicerat: 2019-11-19 09:25:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet

Forskningsbolaget Redwood Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet 2019. Förlusten steg jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Övriga rörelseintäkter blev 18 000 kronor (noll).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-3,8).

Resultatet före och efter skatt var -4,3 miljoner kronor (-3,8). Resultat per aktie hamnade på -0,34 kronor (-0,31).

Redwood Pharma slutförde i september en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som övertecknades. Bolaget tillfördess 11,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,3 miljoner kronor.

"Det gläder mig att vi nyligen kunnat meddela att Redwood Pharma närmar sig slutet av den kliniska fas II-prövningen av vår läkemedelskandidat RP101. När den sista patienten nu är färdigbehandlad kan vi börja sammanställa data, säkerställa dess integritet och analysera resultaten. På så sätt utvärderas säkerheten och effekten av RP101. Ledningens målsättning är att publicera topline-resultat under första kvartalet 2020", kommenterar vd Martin Vidaeus i delårsrapporten.

"Jag kan lova att nästa halvår kommer att bli minst lika spännande för Redwood Pharma och våra aktieägare. Vi kommer lära oss mer om RP101 och dess terapeutiska effekter, men också om Intelligels potential för att kontrollera leveransen av medicin till framsidan av ögat. Förhoppningen är att vi nu ska kunna vidareutveckla RP101 med hjälp av en kommersiell partner. Det pågår ett intensivt arbete för att hitta den rätta partnern som kan lansera RP101 på marknaden", fortsätter Martin Vidaeus.


Redwood Pharma, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -4,1 -3,8
Resultat före skatt -4,3 -3,8
Nettoresultat -4,3 -3,8
Resultat per aktie, kronor -0,34 -0,31

Läs mer om Redwood Pharma AB