Publicerat: 2019-11-20 14:53:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Orgo Tech AB: Orgo Tech avbrytar förhandlingarna avseende förvärv av ett e-handelsbolag

Teknikbolaget Orgo Tech har valt att avbryta förhandlingarna avseende ett potentiellt förvärv av ett schweiziskt e-handelsbolag med inriktning på konsumentprodukter, vilket kommunicerades den 17 juli. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet grundar sig i en affärsmässig bedömning, då målbolaget inte har utvecklats i enlighet med prognos och att överenskomna parametrar för affären inte längre utgör ett tillräckligt attraktivt erbjudande för Orgo Tech och dess aktieägare.

Läs mer om Orgo Tech AB