Publicerat: 2019-11-21 09:39:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEN Concept Group AB: Pen Concept halverar intäkterna och minskar förlusten kraftigt i tredje kvartalet

Butiksinredningsbolaget Pen Concept redovisar halverade intäkter i tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget minskar förlusten kraftigt.

Nettoomsättningen sjönk med 52 procent till 18,2 miljoner kronor (37,8).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-4,9).

Resultatet före skatt var -2,0 miljoner kronor (-5,7).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-4,7). Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,21).

De halverade intäkterna förklaras av försäljningen av verksamhetsgrenen butiksinredning medan de två kvarvarande affärsområdena, mässa och restaurang, ökar jämfört med samma period föregående år.

"Sammanfattningsvis så ser vi nu en positiv utveckling av bolaget även om förändringsarbetet har tagit något längre tid än vi beräknat från början. Vi ser att det vi genomfört har gett resultat och en större kontroll av bolagets kostnadsmassa och en ökande orderingång. Jag är övertygad om att trenden håller i sig även kommande kvartal", kommenterar vd Magnus Hjorth i delårsrapporten.


Pen Concept, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 18,2 37,8 -51,9%
Rörelseresultat -1,5 -4,9
Resultat före skatt -2,0 -5,7
Nettoresultat -1,9 -4,7
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,21

Läs mer om PEN Concept Group AB