Publicerat: 2019-11-29 15:20:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT ökar omsättning och rörelseresultat, har märkt av svagare marknad

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökande omsättning under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret jämfört med samma period året innan.

"Det andra kvartalet, juli-september, är finansiellt ett litet kvartal för bolaget på grund av semestertider. Under kvartalet har vi främst fokuserat på stark tillväxt för bolagets kommande kvartal, kvartal 3 (oktober-december) och kvartal 4 (januari-mars)", uppger vd Bawan Faraj.

Omsättningen steg 36,8 procent till 5,2 miljoner kronor (3,8). Organiskt var ökningen 34,9 procent.

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (0,3), med en rörelsemarginal på 7,7 procent (7,9).

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner kronor (0,3).

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (0,2), en ökning med 50,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,042 kronor (0,034), vilket innebär en ökning med 23,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,9 miljoner kronor (0,5).

Likvida medel uppgick till 4,1 miljoner kronor (18,7).

Provide IT:s vd uppger att man under de senaste månaderna känt av en svagare marknad.

"Detta bidrar till att konkurrensen är högre och därmed svårare att vinna upphandlingar samt uppdrag ute hos kund".


Provide IT, Mkr Q2-2019/2020 Q2-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 5,2 3,8 36,8%
Rörelseresultat 0,4 0,3 33,3%
Rörelsemarginal 7,7% 7,9%
Resultat före skatt 0,4 0,3 33,3%
Nettoresultat 0,3 0,2 50,0%
Resultat per aktie, kronor 0,042 0,034 23,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,9 0,5
Likvida medel 4,1 18,7 -78,1%

Läs mer om Provide IT Sweden AB