Publicerat: 2019-12-02 14:37:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amido AB (publ): Garantiåtaganden som i Amido är ingen nyckel för en lyckad börsnotering - Börsplus

Fastighetsteknikbolagets Amido erbjudande tecknades bara till hälften och aktien rasar med drygt 30 procent första handelsdagen. Det är lätt att se kopplingen mellan frikostiga garantiersättningar och dålig avkastning, skriver Börsplus i en kommentar på måndagen.

Amido fick fyra varningsflaggor av Börsplus inom ramen för granskningen av nyintroduktioner.
Varningsflaggorna handlade om ett högt garantiåtagande, höga emissionskostnader, tveksamma incitament samt bristfällig information.

Börsplus statistik från över 200 börsnoteringar visar att trenden är tydlig. De bolag som behövt använda sig av garanter har i de allra flesta fall presterat klart sämre jämfört med de som klarat sig utan. Både mätt som kursutveckling första dagen och kursutvecklingen upp till ett år därefter.

På den positiva sidan tecknade Amidos vd Johnny Berlic aktier för 4 miljoner kronor i erbjudandet och han köpte aktier för ytterligare en halv miljon kronor i dagens premiärhandel.

Läs mer om Amido AB (publ)