Publicerat: 2019-12-04 10:07:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Toleranzia AB: Toleranzias teckningsoptioner TO 2 börjar handlas den 9 december

Forskningsbolaget Toleranzias nyemitterade teckningsoptioner TO 2 börjar handlas på Spotlight Stock Market den 9 december. Teckningsoptionerna emitterades i samband med bolagets nyemission av units som nyligen slutfördes. Det framgår av ett pressmeddelande.

En teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie mellan den 13 maj till 29 maj 2020.
Teckningskursen är 70 procent av den volymvägda aktiekursen under en mätperiod, dock lägst 4,80 kronor och högst 6,00 kronor. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO 2 att tillföras mellan 7,5 till 9,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om Toleranzia AB