Publicerat: 2019-12-09 13:31:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Recyctec Holding AB: Recyctec genomför riktad nyemission på 3,0 miljoner kronor

Miljöteknikbolaget Recyctec har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 3,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är 30 öre per aktie, vilket motsvarar en rabatt på 38 procent jämfört med genomsnittskursen de senaste 21 handelsdagarna. Styrelsen utnyttjar därmed sitt bemyndigande från stämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknas av en grupp särskilt vidtalade intressenter. Den sondering som bolaget gjort med intressenter skapar hög tilltro till att föreslagna aktiviteter kan genomföras skyndsamt. Sista teckningsdag är den 15 januari 2020.

"Ovan nämnda beslutade och föreslagna åtgärder kommer att tillföra nödvändigt kapital för att fortsätta verksamheten och aktiviteterna i nödvändig och planerad takt. Bolaget är också i en situation där bolaget har en ej komplett styrelse, samt att bolagets vd har sagt upp sig och nu arbetar under sin uppsägningstid. Arbetet att finna en ny vd fortgår med hög energi, men någon slutgiltig kandidat är ännu ej funnen. Då bolaget under dessa förutsättningar behöver förstärka sina finanser så bedömer styrelsen att en kurs om 30 öre per B-aktie är ett skäligt och berättigat pris", skriver Recyctec.

Läs mer om Recyctec Holding AB