Publicerat: 2020-01-02 10:15:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MobiPlus AB: Mobiplus kallar till extra stämma den 13 februari för att besluta om nyemission

Aktieägarna i teknikplattformsbolaget Mobiplus kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 13 februari 2020 i Askim.

Stämman ska besluta om styrelsens förslag till företrädesemission samt kvittning av fordringar,
förslag om ny bolagsordning, förslag till styrelsesammansättning och beslut om bemyndigande till styrelsen. De fullständiga förslagen till beslut kommer presenteras senast tre veckor före extra bolagsstämman.

Läs mer om MobiPlus AB