Publicerat: 2020-01-21 07:38:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode spikar nya finansiella mål

Industribolaget Amnode har spikat flera nya finansiella mål.

Målen innebär att verkstadsbolaget skall omsätta cirka 85 miljoner kronor i slutet av 2022 och redovisa en ebitda-marginal om cirka 10 procent.

Utdelningspolicyn ligger fast vilket innebär att minst 30 procent av vinsten skall delas ut till aktieägarna. Utdelningen förutsätter att koncernens låneavtal och investeringsbehov så tillåter.

Läs mer om Amnode AB