Publicerat: 2020-01-24 14:34:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode har säkrat 90 procent av sin planerade företrädesemission

Industribolaget Amnode har säkrat cirka 90 procent av den pågående företrädesemissionen genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelse, ledning, huvudägare och övriga aktieägare har ingått teckningsförbindelser, utan kostnad för bolaget, uppgående till cirka 30 procent av emissionen. Därutöver har ett garantikonsortium lämnat icke säkerställda garantiförbindelser motsvarande 60 procent av emissionen. Kontant premieersättning om 12 procent utgår för dessa åtaganden.

Teckningstiden i emissionen är 5 till 19 februari. Aktieägare som väljer att inte deltaga riskerar en utspädning av sitt innehav med cirka 67 procent, har Amnode tidigare uppgett.

Läs mer om Amnode AB