Publicerat: 2020-02-14 08:17:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma redovisar som planerat ingen omsättning - räknar med att hålla tidsplan (R)

(rättelse avser formulering i sjätte stycket. Resultat väntas komma nu i första kvartalet i år, inte nästa år)

Forskningsbolaget Redwood Pharma redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat. Bolaget bedömer att man håller sin tidsplan.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-3,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (-0,25).

Redwood Pharma föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Forskningsbolaget har slutfört sin behandlingsfas i fas II-prövningen av RP101, en
produktkandidat för behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet.

Redwood Pharma bedömer att man kommer att hålla tidsplanen och leverera topline-resultat under det första kvartalet i år.

Strategin har inte ändrats. Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet
av kliniska fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget.

"Redwood Pharma diskuterar nu RP101-programmet och våra strategiska planer med företag globalt för att utlicensera RP101 givet positiva studieresultat. Efter uppföljningen av våra framgångsrika möten på BIO-Europe i Hamburg och JPMorgan Healthcarekonferensen i San Francisco kommer vi intensifiera våra diskussioner på BIO-Europe i Paris i mars 2020", skriver vd Martin Vidaeus i rapporten.


Redwood Pharma, Mkr Q4-2019 Q4-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,8 -3,0
Resultat före skatt -3,8 -3,0
Nettoresultat -3,8 -3,0
Resultat per aktie, kronor -0,30 -0,25
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Redwood Pharma AB