Publicerat: 2020-02-28 09:20:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit ökar intäkterna och vinsten i rejält i fjärde kvartalet

IT-konsulten Cgit redovisar en kraftig ökning av intäkterna och resultatet i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Cgit flaggade den 31 januari för att bolaget överträffade sina mål för 2019.

Nettoomsättningen steg 274 procent till 50,1 miljoner kronor (13,4).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (0,2), med en rörelsemarginal på 3,2 procent (1,5).

Resultatet före skatt var 1,6 miljoner kronor (0,0).

Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner kronor (0,0). Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (0,03), vilket innebär en ökning med 1 767 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019, i likhet med föregående år.

- Vi hade höga förväntningar på fjärde kvartalet, mycket på grund av att det generellt är ett starkt kvartal för hela branschen men också för att vi under en längre tid känt att vårt erbjudande är starkt på marknaden och vi hade deklarerat till marknaden att vi kommer överträffa våra mål för året, kommenterar vd Mattias Bergkvist i bokslutskommunikén.

- Alla våra intäktsben levererade under fjärde kvartalet men AI-infrastrukturaffären är den som sticker ut och som i sin tur drar med sig tjänsteleveransen då många av affärerna som vi landar under fjärde kvartalet också skulle levereras under fjärde kvartalet. AI-infrastrukturaffärerna överpresterar med hela 28 procent under fjärde kvartalet och tjänsteleveransen överpresterar med 12 procent under fjärde kvartalet, fortsätter Mattias Bergkvist.


Cgit, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 50,1 13,4 273,9%
Rörelseresultat 1,6 0,2 700,0%
Rörelsemarginal 3,2% 1,5%
Resultat före skatt 1,6 0,0
Nettoresultat 0,9 0,0
Resultat per aktie, kronor 0,56 0,03 1 766,7%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om CGit