Publicerat: 2020-04-07 13:22:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs utprovning av sensorsystem försenas av covid-19, årsstämman senareläggs

Sensortillverkaren Sealwacs har beslutat att senarelägga årsstämman till senast den 30 juni till följd av covid-19. Årsstämman var tidigare planerad till den 14 maj. Tid och plats för årsstämman kommer att meddelas i kallelse senaste fyra veckor innan stämman. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med tanke på att inga besök hos Sealwacs industriella samarbetspartner är möjliga för tillfället, kommer utprovningen av bolagets sensorsystem att försenas, enligt ett separat pressmeddelande.

Sealwacs har tidigare meddelat att valideringstester av bolagets sensorsystem skulle kunna genomföra under våren 2020. Styrelsen konstaterar nu att tidsplanen inte kommer att hålla. Det är inte möjligt att genomföra valideringstester utan relativt regelbundna besök av Sealwacs specialister hos tillverkarna där testerna genomförs.

"I dagsläget är det inte möjligt att precisera hur mycket testerna blir försenade. I bästa fall kan valideringen av systemet komma igång igen innan sommaren men om inte den rådande smittspridningsrisken förbättrats är det risk för att utprovningen inte kan fortsätta förrän efter sommaren", skriver bolaget.

Läs mer om SealWacs AB