Publicerat: 2020-04-15 11:28:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharmas immunoterapi i djurmodell fungerar mot antibiotikaresistenta bakterier

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma meddelar att nya studier i djurmodell visar att dess immunoterapi fungerar även mot antibiotikaresistenta bakterier.

Resultaten i djurstudierna visar att immunterapin inte bara minskar den skadliga inflammationen men också ökar avdödningen av bakterier i infekterad vävnad. Antalet bakterier minskade snabbare hos djur som behandlats med immunoterapi än i obehandlade kontroller. Effekten är jämförbar med den man ser vid antibiotikabehandling.

"Vi har nu visat att även antibiotikaresistenta bakterier är känsliga för denna nya behandling. Bakterierna försvinner snabbare från vävnaderna, till och med inom 24 timmar i vissa fall, och vävnaderna blir friska inom en vecka", skriver bolaget i ett pressmeddelande och fortsätter.

"Dessa fynd är oväntade, eftersom immunoterapi ofta trycker ner patientens immunförsvar och ökar risken för infektioner, till exempel hos cancerpatienter. Vi ser stora möjligheter att erbjuda denna mer precisa immunoterapi som ett komplement vid behandlingen av bakteriella infektioner och nu även som ett alternativ när antibiotika inte fungerar på grund av resistens hos bakterierna".

Styrelseordförande Catharina Svanberg säger i en kommentar: ""Effekten på antibiotikaresistenta bakterier är oerhört viktig och pekar på behandlingsalternativ som är både nydanande och realistiska"".

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)