Publicerat: 2020-04-20 15:50:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PolarCool: Polarcool rapporterar nya positiva kliniska data med Polarcap System

Medicinteknikbolaget Polarcool rapporterar nya positiva kliniska data med Polarcap System, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nyligen inkomna fall (29 stycken) av dokumenterade hjärnskakningar från innevarande SHL-säsong har nu analyserats och lagts till de tidigare.

Resultatet från de sammanlagt 110 fallen redovisas i ett Abstract som Prof Em Yelverton Tegner skickat in till Consensus Conference on Concussion in Sport i Paris. Resultaten visar en tydlig skillnad i två viktiga avseenden:

- Mediantiden för Return To Play är 31 procent kortare hos spelare som behandlats med PolarCap System (9 dagar) jämfört med kontrollgrupp (13 dagar). Skillnaden är signifikant (p

Läs mer om PolarCool