Publicerat: 2020-05-04 08:33:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 rapporterar högre hyresintäkter och resultat

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar högre hyresintäkter och nettoresultat i första kvartalet, jämfört med året innan.

Amhult 2s hyresintäkter uppgick till 11,6 miljoner kronor under första kvartalet (10,2), en ökning med 13,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 8,9 miljoner kronor (7,6), en ökning med 17,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 4,3 miljoner kronor (3,8), en ökning med 13,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,63 kronor (0,55), vilket innebär en ökning med 14,5 procent mot föregående år.

"Arbetena i kvarter Radarflyget 2 förlöper planenligt och vi har under perioden förberett för produktionsstart av vårt parkeringshus på fastigheten Radarflyget 2. När det kommer till kvarter India fortlöper även dess arbeten enligt tidsplan. Uthyrningsprocessen för detta kvarter har också påbörjats under perioden", skriver bolaget i rapporten.


Amhult 2, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Hyresintäkter 11,6 10,2 13,7%
Driftöverskott 8,9 7,6 17,1%
Nettoresultat 4,3 3,8 13,2%
Resultat per aktie, kronor 0,63 0,55 14,5%

Läs mer om Amhult 2 AB