Publicerat: 2020-05-18 09:07:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode senarelägger årsstämman till den 29 juni

Industribolaget Amnode har av praktiska skäl beslutat att flytta årsstämman till den 29 juni och till Stockholm. Det innebär att kallelsen till årsstämman den 28 maj återkallas och att en ny kallelse kommer att utfärdas till årsstämma den 29 juni. Dagordningen vid årsstämman den 29 juni kommer att vara identisk med den som återfinns i kallelsen till den återkallade stämman. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer om Amnode AB