Publicerat: 2020-05-18 10:20:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus förbättrar rörelseförlusten under första kvartalet

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen steg till 3,3 miljoner kronor (2,9).

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-4,6).

Resultatet före och efter skatt var -4,2 miljoner kronor (-4,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,9 miljoner kronor (-6,5).

Likvida medel uppgick till 6,0 miljoner kronor (9,3).

Vd Johan Suup fokuserar sitt vd-ord på avtalet med King Long som bolaget träffade under första kvartalet och som man nu med kan inleda ett reellt samarbete.

Vid sidan av samarbetsavtalet med King Long kom en annan positiv händelse under året första
kvartal. "I början av 2020 valde nämligen Umeå Kommun att förlänga avtalet i två år med
Hybricon gällande servicen av bolagets elbussar och laddningsstationer. Vi ser det som ett kvitto
på att vår satsning på att bli ett fulltäckande serviceföretag så här långt har varit framgångsrik.
Precis som samarbetsvalet med King Long så är det förlängda avtalet med kommunen ett stort
erkännande för vår know-how inom vårt kärnområde, det vill säga eldrivna stadsbussar,
anpassade för vinterklimat", säger Johan Suup i en kommentar om första kvartalet.

Han fortsätter:

"Det är således med tillförsikt som vi ser fram emot resten av innevarande året, och jag är
övertygad om att jag och den övriga bolagsledningen delar denna tillförsikt med våra aktieägare
– gamla som nya".

Bolaget har tidigare i dag redogjort för utfallet i den nyemission som har genomförts under april/maj som tillför bolaget 26 miljoner kronor före emissionskostnader.


Hybricon Bus, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 3,3 2,9
Rörelseresultat -3,8 -4,6
Resultat före skatt -4,2 -4,6
Nettoresultat -4,2 -4,6
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,9 -6,5
Likvida medel 6,0 9,3

Läs mer om Hybricon Bus System AB