Publicerat: 2020-05-18 13:04:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ngage Group AB: Ngage Group ökar intäkterna och minskar förlusten i första kvartalet

Ngage Group redovisar högre intäkter och minskad förlust i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettooomsättningen steg 150 procent till 1,5 miljoner kronor (0,6).

Ebitda-resultat blev -0,5 miljoner kronor (-3,9).

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-5,7).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-6,1). Resultatet per aktie blev -0,02 kronor (-0,50).

Huvuddelen av personalen i Millionmind har korttidspermitterats som effekt av coronapandemin.

Ngage Group har som tidigare meddelats sista handelsdag på Spotlight den 29 maj. Styrelsens ambition är att handel ska kunna erbjudas på annan handelsplattform med start den 1 juni.


Ngage Group, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,5 0,6 150,0%
EBITDA -0,5 -3,9
Rörelseresultat -1,4 -5,7
Resultat före skatt -1,4 -6,1
Nettoresultat -1,4 -6,1
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,50

Läs mer om Ngage Group AB