Publicerat: 2020-05-20 09:02:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma utvidgar förlusten i första kvartalet

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som väntat ingen omsättning under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Rörelseresultatet, resultatet före och efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,156 kronor (-0,0759).

Bolaget har som utlovat i samband med noteringen förra året presenterat kliniska resultat under 2020. Dessa har avsett den kliniska studien med IL-1-receptor-hämmare för behandling av kroniska smärtor från nedre urinvägarna.

"Studien visar starkt positiva kliniska effekter där 9 av 10 patienter fick dramatiskt minskade symptom och ökad livskvalitet, efter lång tids sjukdom", skriver vd Jakob Testad och styrelseordförande Catharina Svanborg i rapporten.

"Under perioden presenterades också en ny preklinisk studie som visar att immunterapi fungerar lika bra som antibiotika mot bakteriell cystit i djurmodell. Den första genomgången av data visar att immunmodulerande behandling gav en utläkning av infektionen som var fullt jämförbar med antibiotika. Behandlingen var lika effektiv mot antibiotikaresistenta bakterier som mot känsliga, vilket är oerhört väsentligt", fortsätter duon.


Selectimmune Pharma, Mkr Q3-2019/2020 Q3-2018/2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,4 -0,8
Resultat före skatt -2,4 -0,8
Nettoresultat -2,4 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,156 -0,0759

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)