Publicerat: 2020-05-20 09:25:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode kallar till årsstämma den 29 juni

Aktieägarna i industribolaget Amnode kallas till årsstämma den 29 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Aktieägare som representerar 15 procent av kapitalet och röster i bolaget avser att återkomma med förslag på styrelseledamöter senast i samband med årsstämman. Den som vill nominera kandidater är välkomna att kontakta styrelseordförande Lars Save.

Styrelsen föreslår att bolagets aktier ska sammanläggas, omvänd split, innebärande att 1 000 aktier sammanläggs till en aktie. Sammanläggningen sker i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Förslaget är känt sedan tidigare.

Bolagsordningen föreslås därför ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 1,695 miljoner aktier och högst 6,78 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Läs mer om Amnode AB