Publicerat: 2020-05-20 09:43:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i sensortillverkaren Sealwacs kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Lennart Carlsson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson.

Läs mer om SealWacs AB