Publicerat: 2020-05-22 15:37:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EcoRub AB: Ecorub föreslår Petra Kriej som ny styrelseledamot inför stämman 24 juni

Miljöteknikbolaget Ecorub kallar aktieägarna till bolagsstämma den 24 juni och det kommer att bli möjligt med digital medverkan via anpassad programvara.

Då Susanne Stenmark, som valdes in som ny ledamot vid en extrastämma i november, för några månader sedan tog över som vd och då avgick som ledamot föreslår valberedningen nu en ny ledamot. Dessutom föreslås att antalet ledamöter minskas från sju till fem personer.

Ny styrelseledamot föreslås bli Petra Kriej som beskrivs ha en gedigen bakgrund som försäljningschef inom industrin. De senaste fyra åren har hon jobbat med internationella affärer avseende råvaruinköp till skogsbolaget Holmen samtidigt som hon under det sista året varit projektledare för ett större utvecklingsprojekt inom affärsområdet Paperboard.

Läs mer om EcoRub AB